หูฟังการแปลภาษาแบบพกพา (ทัวร์ไกด์)

พบกับประโยชน์อันมากมายของ “หูฟังการแปลภาษาแบบพกพา” ที่สามารถนำมาใช้ในการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรขณะเข้าชมสถานที่ที่มีเสียงดัง เช่น ไลน์ผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม การนำชมสถานที่นอกห้องประชุม หรือสถานที่ที่จำกัดการใช้เสียง เช่น การนำชมพิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาล ห้องสมุด อีกทั้งสามารถนำมาใช้กับการรับฟังการแปลภาษาของล่ามแปลภาษา จากการแปลภาษาของผู้พูดที่เป็นชาวต่างชาติในขณะนำชมกิจกรรมข้างต้น ซึ่ง “หูฟังการแปลภาษาแบบพกพา” นี้ เป็นเครื่องช่วยฟังที่ตอบโจทย์การใช้งานในลักษณะ Outdoor ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญ อุปกรณ์ชนิดนี้ ได้รับอนุญาตในการใช้งานอย่างถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

Contact Us

บริษัท ไมตี้ ไมซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

539 มบ. แกรนด์วิลเลจ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Mighty MICE Co., Ltd. (Headquarter)

539 Mooban Grandvillage, Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand