หูฟังทัวร์ไก้ด์

หูฟังทัวร์ไก้ด์ คือ ชุดหูฟังสารพัดประโยชน์ ที่เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องช่วยฟังการบรรยาย รวมถึงการเป็นเครื่องช่วยฟังการแปลภาษา ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินชมสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องสมุด โรงพยาบาล สถานที่ท่องเที่ยว สถานศึกษา เป็นต้น อีกทั้ง ยังสามารถนำมาใช้ในการช่วยฟังการแปลภาษาสำหรับผู้ฟังจำนวนไม่มากภายในห้องประชุมได้อีกด้วย

ไมตี้ ไมซ์ เป็นตัวแทนจำหน่าย และให้บริการชุดหูฟังทัวร์ไก้ด์จาก Okayo แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (สำหรับรุ่น WT-500T/R) โดย Okayo เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านการสื่อสารที่มีชื่อเสียงจากประเทศไต้หวัน ได้รับการยอมรับในคุณภาพทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา

ขอใบเสนอราคา

ภาพตัวอย่างงานบริการหูฟังทัวร์ไก้ด์

The 7th International Conference on Vetiver (ICV-7)

Date29 May – 1June 2023

VenueShangri-la Hotel, Chiang Mai

Service200 sets of Okayo Portable Interpretation Headsets (site visit)