หูฟังการแปลภาษา และตู้ล่าม

Simultaneous Interpretation System & Interpreter Booth

 

หูฟังทัวร์ไกด์ (ชนิดพกพา)

Tour Guide Headphone (Portable type)

 

ล่ามแปลภาษา (ล่ามตู้, ล่ามแปลตาม & แปลเอกสาร)

Interpreters (Simultaneous, Consecutive, & Translator)

Contact Us

บริษัท ไมตี้ ไมซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

539 มบ. แกรนด์วิลเลจ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Mighty MICE Co., Ltd. (Headquarter)

539 Mooban Grandvillage, Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand