หูฟังการแปลภาษา และตู้ล่าม

Conference Services

หูฟังการแปลภาษาแบบพกพา

ล่ามแปลภาษา

ไมค์ประชุม

ระบบเสียง-ภาพ-แสง

บริการอื่นๆ

อุปกรณ์สำนักงาน
ถ่ายภาพนิ่ง บันทึกวีดีโอ
งานออกแบบฉาก
งานผลิตเอกสาร

M.I.C.E.: The Guide to Destinations of MICE

More Detail
Contact Us

บริษัท ไมตี้ ไมซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

539 มบ. แกรนด์วิลเลจ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Mighty MICE Co., Ltd. (Headquarter)

539 Mooban Grandvillage, Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand