1/8

“ไมตี้ ไมซ์”  บริการงานประชุมด้วยอุปกรณ์หลากหลายชนิดทั้งเช่า และจำหน่าย เช่น หูฟังการแปลภาษา, ตู้ล่าม, หูฟังทัวร์ไก้ด์, ล่ามแปลภาษา,

ไมค์ประชุม, ระบบภาพ เสียง แสง, โทรศัพท์สำหรับประชุม (Teleconference), งานออกแบบและจัดทำฉาก เวที ป้ายประชาสัมพันธ์, คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค

ปรินท์เตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมด้วยทีมงาน และช่างเทคนิคที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับงานประชุมทุกขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Simultaneous Interpretation System & Interpreter Booth

หูฟังการแปลภาษา และตู้ล่าม

หูฟังการแปลภาษาแบบพกพา

Portable Interpretation Headphone

ล่ามแปลภาษา

Interpreters

ไมค์ประชุม

Conference Microphone

ระบบเสียง-ภาพ-แสง

Audio – Visual – Lighting Systems

บริการอื่นๆ

Other Events Service

อุปกรณ์สำนักงาน
ถ่ายภาพนิ่ง บันทึกวีดีโอ
งานออกแบบฉาก
งานผลิตเอกสาร

Mighty Guide

Contact Us

บริษัท ไมตี้ ไมซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

539 มบ. แกรนด์วิลเลจ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Mighty MICE Co., Ltd. (Headquarter)

539 Mooban Grandvillage, Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand